Facings vergoed

Als je wilt weten of bij jouw zorgverzekering facings vergoed moet je naar je aanvullende zorgverzekering (AV) kijken. In het huidige basispakket wordt de tandarts niet vergoed dus als je facings vergoed krijgt gebeurt dat uit de aanvullende zorgverzekering of tandartsverzekering.

Veel zorgverzekeraars – zoals Univé, Zilveren Kruis, FBTO, Achmea, Menzis, VGZ, Ditzo, CZ, Anderzorg – hebben speciale aanvullende tandartspolissen. Bij een enkele aanvullende zorgverzekering zit de tandarts erbij in, samen met andere vergoedingen. Maar meestal is dit niet het geval en kan je facings niet vergoed krijgen vanuit een aanvullende zorgpolis maar alleen uit een aanvullende tandartsverzekering.

De meeste zorgverzekeringen hebben verschillende pakketten waarbij de maximale jaarvergoeding meestal varieert. Soms varieert de vergoeding per verrichting ook. Bij facings vergoedt de verzekering dan meestal 70-80% van het honorarium en een deel van de techniekkosten (bij porseleinen facings).

Hoeveel wordt van facings vergoed bij vaste tarieven?

Vergoeding facings

Bij een aantal zorgverzekeraars worden facings vergoed volgens door hun vastgestelde tarieven. In 2012 hebben tandartsen vrije tarieven en daarom hebben deze zorgverzekeraars zelf tarieven vastgesteld die zij ’marktconform’ noemen. Deze liggen veelal ruim onder de echte tarieven. De vergoeding wordt vervolgens aangepast aan deze zorgverzekerings-tarieven. Dus als een facing vergoed wordt voor 80%, dan kan het zijn dat dat 80% is van een tarief die veel lager ligt dat het daadwerkelijke tarief.

Waar moet ik dan op letten?

  • Als je wilt weten of je facings vergoed worden kun je het beste eerst bij de tandarts een offerte vragen. Gaat het maar om een enkele tand, dan kan je het tarief ook vinden op de website van de tandarts.
  • De code voor een composiet facing is E151. De code voor een porseleinen facing is E335. Bij deze code voor een porseleinen facing komen nog wel techniekkosten. In de polis van een A.V. staat hoeveel er van de code voor facings vergoed wordt. Soms staat er dat alleen bepaalde E-codes vergoed worden, maar dat zijn dan meestal alleen vullingen. Kijk dus altijd naar de code E151 of E335.
  • Kijk vervolgens welk percentage van de facings vergoed wordt en of dit van het ’vastgestelde’ of ’marktconforme’ tarief is, of het daadwerkelijke tarief.
  • Controleer hierna of er een bepaald maximum aan de polis is verbonden. Als je nog (ver) onder het maximum zit van de polis krijg je de facings vergoed. Anders moet je wellicht wachten tot het volgende jaar.
  • Check daarna hoeveel er van de techniekkosten bij porseleinen facings vergoed worden. Soms worden deze niet, of maar voor de helft vergoed. Andere polissen vergoeden ze geheel, soms zelfs zonder maximum.
  • Realiseer je je wel dat je ook nog een eigen risico hebt! Dus als je nog helemaal geen zorgkosten hebt gehad moet je sowieso je eigen risico betalen!

Als je facings vergoed worden tot een maximum

Aanvullende verzekeringen hebben meestal een maximum variërend van 200 tot 1000 euro per jaar. Als je zes facings laat maken (alle voortanden) worden de facings vergoed tot dat maximum. Bij composiet facings vergoedt de meest uitgebreide verzekering het meestal wel tot en maximale bedrag per facing, maar als porseleinen facings vergoed worden kom je al heel snel, ook met de uitgebreidste A.V., met twee of drie facings aan het maximum. Ga dan ook altijd bij een uitgebreide behandeling met de offerte naar de verzekering om het van te voren op papier te hebben wat je van de facings vergoed krijgt en wat niet.

Geplaatst in: Financieel